Ymgynghoriad cyhoeddus

 

 

 

Adroddiad ymgynghoriad cyhoeddus

Cliciwch ar yr botwm isod i ddarllen crynodeb o’r ymghynhoriad cyhoeddus.

Yn gyffredinol, mae’r sylwadau a dderbyniwyd yn bennaf yn canolbwyntio ar
ddatblygiad economaidd a chymdeithasol yr ardal yn hytrach na mynegi pryder am y perygl o lifogydd i eiddo. Mae hyn mae’n debyg oherwydd diffyg unrhyw ddigwyddiadau llifogydd sylweddol yn yr ychydig ddegawdau diwethaf.

I symud ymlaen, ac i sicrhau ymgysylltiad cymunedol cynhyrchiol gyda’r prosiect, bydd cyfathrebu effeithiol am agwedd perygl llifogydd y prosiect yn hanfodol. Yn ychwanegol, mae’n ymddangos y bydd pobl yn hynod o anfodlon os nad yw’r prosiect yn gallu cyflenwi manteision pendant i’r gymuned y tu hwnt i’r amddiffynfeydd llifogydd, er enghraifft, seddau, mwy o finiau ysbwriel a gwelliannau i lwybr yr arfordir.

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Ffordd Pafiliwn

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1BN