Ymgynghoriad cyhoeddus

 

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus bellach wedi cau ar 9 Mai, 2021. Diolch i bawb a gymerodd ran – Byddwn yn ystyried pob sylw wrth i’r prosiect symud i’r cam nesaf, sef y cam dylunio manwl. Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol am y prosiect, mae croeso ac anogaeth ichi gysylltu â’r tîm trwy’r dudalen ‘Cysylltu â Ni’.

 

 

Adroddiad ymgynghoriad cyhoeddus

Cliciwch ar yr botwm isod i ddarllen crynodeb o’r ymghynhoriad cyhoeddus

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Stryd Y Jel 

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1SH