Cwrdd â’r contractwyr

YGC

‘Cyflwyno atebion arloesol a chynaliadwy’

Mae YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy) yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol sy’n darparu atebion arloesol a chynaliadwy i ddiwallu anghenion cynllunio, dylunio a chyflawni prosiectau yr amgylchedd adeiledig.

Mott MacDonald

Peirianneg – Rheolaeth – Datblygu

Rydym yn ymgynghoriaeth beirianneg, rheoli a datblygu fyd-eang. Ein pwrpas yw gwella cymdeithas trwy ystyried canlyniadau cymdeithasol ym mhopeth a wnawn, gan ganolbwyntio’n ddi-baid ar ragoriaeth ac arloesedd digidol, trawsnewid busnesau ein cleientiaid, ein cymunedau a chyfleoedd gweithwyr.

Esiamplau o waith mae YGC wedi bod yn gwneud yn yr ardal lleol

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Stryd y Jêl

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1SH