Cwrdd â’r contractwyr

YGC

‘Cyflwyno atebion arloesol a chynaliadwy’

Mae YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy) yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol sy’n darparu atebion arloesol a chynaliadwy i ddiwallu anghenion cynllunio, dylunio a chyflawni prosiectau yr amgylchedd adeiledig.

Mott MacDonald

Peirianneg – Rheolaeth – Datblygu

Rydym yn ymgynghoriaeth beirianneg, rheoli a datblygu fyd-eang. Ein pwrpas yw gwella cymdeithas trwy ystyried canlyniadau cymdeithasol ym mhopeth a wnawn, gan ganolbwyntio’n ddi-baid ar ragoriaeth ac arloesedd digidol, trawsnewid busnesau ein cleientiaid, ein cymunedau a chyfleoedd gweithwyr.

AECOM

Cyflwyno byd gwell trwy reoli rhaglenni

Mae ein busnes rheoli rhaglenni byd-eang yn darparu’r strwythur, yr offer, y technegau a’r broses i gyflawni’r weledigaeth hon. Trwy gysylltu ein harbenigedd ar draws gwasanaethau, marchnadoedd a daearyddiaethau, rydym yn rheoli prosiectau sy’n cael eu gyrru gan ganlyniadau sy’n sicrhau gwerth cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Mae’r rhain yn cynnwys rhaglenni o bwysigrwydd cenedlaethol hanfodol mewn amddiffyn, trafnidiaeth, dŵr, ynni glân, glanhau amgylcheddol, datblygu rhyngwladol ac adfer trychinebau, yn ogystal â siapio llawer o ddinasoedd mawr y byd.

Mewn partneriaeth â pherchnogion asedau cyhoeddus a phreifat fel partneriaid datblygu a darparu, rydym yn helpu i lunio meddwl yn gynnar i sicrhau newid trawsnewidiol. Yn ymrwymedig i wasanaeth i gymdeithas a chymynroddion y rhaglenni rydym yn eu rheoli, rydym yn cynnig ymgysylltiad parhaus trwy gylch bywyd y rhaglen, o ddiwrnod sero i gyflawni a thu hwnt.

Esiamplau o waith mae YGC wedi bod yn gwneud yn yr ardal lleol

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Ffordd Pafiliwn

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1BN