Llifogydd hanesyddol Hirael

1923 Edrych tuag at bentir y Garth o lan y môr (Cymdeithas Ddinesig Bangor)

1923, Orme Road - cyffordd Totton Road (Cymdeithas Ddinesig Bangor)

1923, Edmund Street (Cymdeithas Ddinesig Bangor)

1923, Edrych i lawr Orme Road tuag at Beach Road (Cymdeithas Ddinesig Bangor)

1974, Hirael (Cymdeithas Ddinesig Bangor)

1923, Trigolion yn cael eu achub ar Orme Road (Cymdeithas Ddinesig Bangor)

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Ffordd Pafiliwn

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1BN