Amddiffyn eich cymuned leol rhag newid yn yr hinsawdd

Croeso i wefan swyddogol cynllun atal llifogydd Hirael

Ein nod yw buddsoddi yn nyfodol y gymuned trwy hyrwyddo diogelwch llifogydd, ymwybyddiaeth, gwydnwch a lles lleol trwy adeiladu amddiffynfeydd llifogydd newydd.

Ynglŷn â’r prosiect

Mae’r prosiect hwn wedi digwydd o ganlyniad i Gynllun Rheoli Risg Llifogydd Gorllewin Cymru. Mae’r cynllun wedi nodi, yn ardal Hirael “y byddai cynnydd sylweddol mewn risg llifogydd gyda chodiad yn lefel y môr”.

Mewn ymateb, mae YGC ac AECOM yn dylunio cynllun risg llifogydd i amddiffyn y gymuned hyd at 2100.

Cliciwch ar yr linc isod i ddarganfod fwy am yr prosiect yma…

Datblygiadau diweddaraf

Darganfyddwch beth sydd wedi bod yn digywdd yn ddiweddar

Os ydych chi’n byw yn lleol, neu’n rhan o gymuned Hirael, hoffwn glywed eich barn chi…

Mae’r cyfnod ymgynghori cyhoeddus bellach wedi dod i ben yn ffurfiol, ond rydym yn dal yn agored i gwestiynau a sylwadau gan y cyhoedd. Cymerwch gip ar y cais cynllunio i weld beth sy’n digwydd.

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Ffordd Pafiliwn

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1BN