Elfennau dylunio

Penodwyd AECOM i ddylunio’r cynllun. Dangosir eu lluniadau cychwynnol isod gan clicio ar yr botymau PDF:

Adran Ffordd Glandwr

Adran Beach Road East

Adran gorsaf pwmpio Dwr Cymru

Adran y Promenad

Mae’r gwaith o adeiladu’r cynllun bellach wedi dechrau, a bydd yn seiliedig ar y dyluniadau uchod. Fodd bynnag, gall newidiadau ddigwydd yn ystod y cyfnod adeiladu. Gwiriwch y dudalen newyddion am ddiweddariadau rheolaidd.   

Map syml o’r cynllun

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Ffordd Pafiliwn

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1BN