Elfennau dylunio

Penodwyd AECOM i ddylunio’r cynllun. Dangosir eu lluniadau cychwynnol isod gan clicio ar yr botymau PDF:

Adran Ffordd Glandwr

Adran Beach Road East

Adran gorsaf pwmpio Dwr Cymru

Adran y Promenad

Rydym yn parhau i weithio ar y dyluniadau yma ac fe fydd elfennau o’r dyluniad yn debygol o newid cyn i ni gytuno ar fersiynau terfynol. Bydd y fersiynau terfynol yn ymddangos ar y wefan yma o fewn yr wythnosau nesaf.

Map syml o’r cynllun

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Ffordd Pafiliwn

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1BN