Ymgynghoriad cyhoeddus

 

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus bellach wedi cau ar 9 Mai, 2021. Diolch i bawb a gymerodd ran – Byddwn yn ystyried pob sylw wrth i’r prosiect symud i’r cam nesaf, sef y cam dylunio manwl. Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol am y prosiect, mae croeso ac anogaeth ichi gysylltu â’r tîm trwy’r dudalen ‘Cysylltu â Ni’.

 

 

Adroddiad ymgynghoriad cyhoeddus

Cliciwch ar yr botwm isod i ddarllen crynodeb o’r ymghynhoriad cyhoeddus.

Yn gyffredinol, mae’r sylwadau a dderbyniwyd yn bennaf yn canolbwyntio ar
ddatblygiad economaidd a chymdeithasol yr ardal yn hytrach na mynegi pryder am y perygl o lifogydd i eiddo. Mae hyn mae’n debyg oherwydd diffyg unrhyw ddigwyddiadau llifogydd sylweddol yn yr ychydig ddegawdau diwethaf.

I symud ymlaen, ac i sicrhau ymgysylltiad cymunedol cynhyrchiol gyda’r prosiect, bydd cyfathrebu effeithiol am agwedd perygl llifogydd y prosiect yn hanfodol. Yn ychwanegol, mae’n ymddangos y bydd pobl yn hynod o anfodlon os nad yw’r prosiect yn gallu cyflenwi manteision pendant i’r gymuned y tu hwnt i’r amddiffynfeydd llifogydd, er enghraifft, seddau, mwy o finiau ysbwriel a gwelliannau i lwybr yr arfordir.

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Stryd Y Jel 

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1SH